Пела Роса
Стапете во контакт со нашиот тим

Контакт инфо

Пела Роса – Земете дел од природата… Без физички, хемиски
и биолошки ризици за нејзиниот квалитет, со применетиот
HACCAP систем, Пела Роса останува неприкосновено
најчистата вода во Македонија по сите светски стандарди…

+389 (0)47 280 121
Посетете ги нашите социјални мрежи
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin