“Пела Роса” се раѓа во длабочините на познатите извори на Кременица. Секоја нејзина капка е кристално чиста и заштитена од сите неприродни влијанија.