• Калциум 140 mg/L
  • Магнезиум 44.0 mg/L
  • Натриум 78.0 mg/L
  • Флуориди 0.2 mg/L
  • Сулфати 8.8 mg/L
  • Хлориди 12.0 mg/L

“Пела Роса” се раѓа во длабочините на познатите извори на Кременица. Секоја нејзина капка е кристално чиста и заштитена од сите неприродни влијанија.