Пела Роса
Историја - За нас и нашата компанија

Пела Роса

За нас и нашата компанија

Изворите на минералната вода Пела Роса познати
се и користени уште од II век од Н.Е. од страна на
римските легии кои во непосредна близина имаа
подигнато воен каструм за што ни сведочи
надгробната мермерна стела пронајдена на тој локалитет.

Мак минерал со производство започнува на 2-ри Август 2001 година, кога е наполнето првото
шише со етикета “Пела Роса”