Контакт информации


Мак Минерал ДОО

Производство на минерална вода

++389 (0)47 280 121Телефон:
++389 (0)47 280 121Факс:

Пела Роса

Земете дел од природата...


Без физички, хемиски и биолошки ризици за нејзиниот квалитет, со применетиот НАССАР систем, Пела Роса останува неприкосновено најчистата вода во Македонија по светски стандарди....


Контактирајте со нас: