ГалеријаВлез во производствените капацитети


Превозно средство за транспорт на минералната вода


Магацински простории


Производствена хала


Најсовремена технологија


Лабораторија за испитување на квалитетот


Пела Роса

Земете дел од природата...


Без физички, хемиски и биолошки ризици за нејзиниот квалитет, со применетиот НАССАР систем, Пела Роса останува неприкосновено најчистата вода во Македонија по светски стандарди....


Контактирајте со нас: